Seznam zaregistrovaných tříd od počátku

1. 1. MŠ Růžová 39, Jindřichův Hradec II, 377 01 (Jogurtíci)
2. SPŠ Volyně ()
3. ZŠ a MŠ Chbany (Žabky)
4. SMŠ POD BUKY (ŠIKULKOVÉ)